Assistentietaken

Assistentie taken

Er zijn verrichtingen en controles die de huisarts heeft overgedragen aan de praktijkassistente zoals :

 • Meten van de bloeddruk
 • Aanleggen 24-uurs bloeddrukmeter
 • Hartfilmpjes maken (ECG)
 • Aanstippen van wratten
 • Verbinden van wonden
 • Hechtingen verwijderen
 • Zwangerschapstest
 • Urine onderzoek
 • Suiker- en Hb-controle
 • Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek en SOA)
 • Tapen
 • Verstrekken van informatiefolders
 • Herhaalrecepten
 • Gehoortest
 • Tympanometrie
 • Oren uitspuiten
 • Injectie’s
 • Bloedprikken (i.o.v. de huisarts)

Maak hiervoor telefonisch een afspraak.

De praktijkassistente is hiervoor opgeleid en werkt onder de verantwoordelijkheid van de huisarts.