Griepvaccinatie en pneumokokken 2023

De griepprik wordt dit jaar gegeven op zaterdag 11 november. U krijgt een schriftelijke uitnodiging thuis. De uitnodiging kunt u ongeveer 2 weken van te voren verwachten. 

Ook wordt dit jaar de prik tegen pneumokokken gegeven. U ontvangt hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Deze prik wordt op hetzelfde moment gegeven als de griepprik. Meer informatie over de griep- en pneumokokkenprik kunt u vinden via onderstaande links

www.thuisarts.nl/griep

www.rivm.nl/griepprik

www.thuisarts.nl/pneumokokken

www.rivm.nl/pneumokokkenprik

NB: Als u 3 achter een volgende jaren niet op de oproep verschijnt, halen we u van de lijst en als u juist denkt recht te hebben op een griepvaccinatie kunt u contact opnemen met onze praktijk.