Verklaringen

Patiënten worden regelmatig geconfronteerd met externe partijen die allerlei informatie vereisen rondom gezondheid en vaardigheden. In veel gevallen is het voor zowel externe partijen en de patiënt onduidelijk waar en hoe deze informatie opgevraagd dient te worden.

Verwijsafspraken.nl