Praktijkondersteuning

Praktijkondersteuning

Praktijkondersteuning heeft als doel om het werk van de huisarts te ontlasten en de zorg voor de patiënten te verbeteren. U moet hierbij denken aan het geven van voorlichting over chronische ziektes als astma en diabetes (suikerziekte). Om uw risico op hart vaat ziekten goed in te kunnen schatten is naast een bloedtest ook een bloeddrukmeting nodig. Om deze reden is minstens 1 keer per jaar een bloeddrukmeting nodig bij onze praktijkondersteuner of praktijkassistente.

Er zijn verrichtingen en controles die de huisarts heeft overgedragen aan de praktijkondersteuner zoals :

  • CVRM (Cardiovasculair risicomanagement)
  • Spreekuur voor verhoogde bloeddruk
  • Spreekuur voor diabetes patienten
  • Preventief Ouderen Spreekuur
  • Event Recorder (Holter)
  • Longfunctie test (Spirometrie)
  • Adviezen voor inhalators
  • Adviezen voor stoppen met roken

Maak hiervoor telefonisch een afspraak.

De praktijkondersteuner is hiervoor opgeleid en werkt onder de verantwoordelijkheid van de huisarts.