“no-show” tarief

Invoering no-show tarief

Het komt steeds vaker voor dat patiënten zonder (tijdig) bericht niet op afspraken bij de huisarts, praktijkondersteuner of assistente verschijnen. Met ingang van 1 januari 2023 gaan wij daarom, op advies van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) een ‘no-show’ tarief invoeren.

Waarom een no-show tarief?

Steeds meer mensen willen een afspraak maken voor het spreekuur, maar ook steeds meer mensen komen zonder bericht niet opdagen. In de tijd die voor u gereserveerd stond had de huisarts, praktijkondersteuner of assistente ook iemand anders kunnen helpen. De praktijk wil de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk houden. U wilt met uw medische klacht immers ook graag zo snel mogelijk geholpen worden. U kunt hieraan meewerken door uw afspraak op tijd telefonisch af te zeggen.

Kunt u niet op uw afspraak komen?

Meld dit dan indien mogelijk uiterlijk 24 uur van te voren (maandag t/m vrijdag) telefonisch tussen 08:00 en 10:00 uur op nummer 0223-618500 (keuzemenu 4 om de afzegging in te spreken zodat u niet hoeft te wachten op de assistente). Er wordt bij tijdige afzegging géén no-show tarief berekend.

De hoogte van het no-show tarief

Het no-show tarief is een schadevergoeding voor de kosten die de praktijk maakt voor het beschikbaar stellen van de ruimte en de medewerkers. De tarieven van het no-show tarief zijn €25,- voor een normaal consult tot €50,- voor een bijzonder consult (ingrepen, longfunctietesten etc.). Hier vallen ook alle consulten bij de assistentes en praktijkondersteuners onder.

 

Let op: uw zorgverzekeraar vergoedt de no-show factuur niet.